Iz našeg širokog programa usluga spremni smo vam ponuditi slijedeće:
   

      -  Rezanje metalnih ploha do 5 mm debljine;
      - 
Zavarivanje svih vrsta metala ukljucujuci i rostfraj;
      - 
Savijanje
      -  Ugradnja i izrada metalnih proizvoda prema potrebama kupaca;
      -
 Izrada alata po potrebama kupca;